Ερευνητικές εργασίες Β τετραμήνου 2013-2014

Εκπαιδευτικός Κανελλόπουλος Δημήτριος ΠΕ09 "Η διαφήμιση στη ζωή μας". Μπορείτε να δείτε τις παρακάτω 4 εργασίες: Εργασία1, Εργασία2, Εργασία3, Εργασία4

Εκπαιδευτικός Μπουρδόπουλος Ευστάθιος ΠΕ11 "Ενδοοικογενειακή βία και παιδί". Μπορείτε να δείτε την εργασία εδώ

Εκπαιδευτικός Μπουρδόπουλος Ευστάθιος ΠΕ11 "Facebook και νέοι". Μπορείτε να δείτε την εργασία1 εδώ και την εργασία2 εδώ

Friday, 07 Οκτώβριος 2022