Ερευνητικές Εργασίες Α Τετραμήνου 2013-14

Ελληνική Αγροτική Οικονομία και Προοπτικές Εξέλιξης (Α Λυκείου)

Υπεύθυνος Καθηγητής Κανελλόπουλος Δημήτριος ΠΕ09

Εργασία 1

Εργασία 2

Εργασιία 3

Εργασία 4

Εργασία 5

 

Γυναίκα, ένα ταξίδι ανά τον κόσμο στη σύγχρονη εποχή (Α Λυκείου)

Υπεύθυνος Καθηγητής Μπουρδόπουλος Ευστάθιος ΠΕ11

Εργασία

Τηλεόραση, ένας ξένος στο σπίτι μας (Β' Λυκείου)

Υπεύθυνος καθηγητής Μπουρδόπουλος Ευστάθιος ΠΕ11

Εργασία 1

Εργασία 2

Εργασία 3

Εργασία 4

 

 

Friday, 07 Οκτώβριος 2022