Λογοτεχνική Σελίδα

Μπορείτε να βλέπετε τις λογοτεχνικές δημιουργίες των μαθητών μας, στο blog http://lappa20122013.blogspot.gr/, που επιμελείται ο φιλόλογος κ. Παπαδημητρόπουλος Βασίλης

Tuesday, 29 Νοέμβριος 2022