Λειτουργία συλλόγου διδασκόντων

Δείτε εδώ χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων

Καθήκοντα εκπαιδευτικών-Χρήσιμη νομοθεσία

Δείτε εδώ χρήσιμες εγκυκλίους για τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών

Καθήκοντα εφημερευόντων εκπαιδευτικών και υπευθύνων τμημάτων

Δείτε εδώ τα καθήκοντα εφημερευόντων εκπαιδευτικών και εδώ τα καθήκοντα υπευθύνων τμημάτων

Tuesday, 29 Νοέμβριος 2022