Οδηγίες αντισεισμικής προστασίας

Το σχολείο μας διαθέτει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και εκτελεί τις οδηγίες του ΟΑΣΠ για την αντιμετώπιση σεισμικών γεγονότων. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015, άσκηση ετοιμότητας. Διαβάστε εδώ τις οδηγίες αντισεισμικής προστασίας.

Σχολές ανά επιστημονικό πεδίο και συντελεστές βαρύτητας για πανελλαδικές 2016

Δείτε εδώ τις σχολές ανά επιστημονικό πεδίο και τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων για ένταξη σε αυτά για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2016

Πιστοποίηση μαθητών στις ΤΠΕ (Αιτήσεις από 02 έως 15 Οκτωβρίου 2015)

Δείτε εδώ τη διαδικασία για την πιστοποίηση μαθητών στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Sunday, 05 Δεκέμβριος 2021