Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργία της βιβλιοθήκης

Μια βιβλιοθήκη γεννιέται...

Δείτε εδώ φωτογραφίες από την δημιουργία της βιβλιοθήκης μας το σχολικό έτος 2014-15

Tuesday, 29 Νοέμβριος 2022