Επικοινωνία σχολικών μονάδων μέσω skype

Μετά από παρότρυνση του ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΑΧΑΪΑΣ, υπάρχει επικοινωνία μέσω skype, μεταξύ των σχολικών μονάδων του νομού μας, αλλά και μεταξύ αυτών και των υπηρεσιών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θεωρούμε πως σε πείσμα των καιρών και της κρίσης που βιώνουμε, καθετί καινοτόμο και χρηστικό είναι προς όφελος όλων μας.

Χρήση λειτουργικού συστήματος ανοικτού κώδικα Ubuntu 10.04 LTSP

Υλοποιήθηκε και βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία το δίκτυο υπολογιστών του εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ με χρήση αμιγώς Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικο Ανοικτού Κώδικα σε περιβάλλον Ubuntu 10.04 LTSP (Linux-based). Οι μαθητές μας, αλλά και το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει τους διαθέσιμους υπολογιστές του εργαστηρίου μας με την ίδια απόδοση, ανεξάρτητα αν είναι παλαιάς ή σύγχρονης τεχνολογίας ο υπολογιστής που θα χρησιμοποιήσουν, ενώ παράλληλα έχουν δυνατότητα πλήρης προσωποποίησης του περιβάλλοντος εργασίας τους, ανεξάρτητα από το σταθμό εργασίας ? υπολογιστή που κάθονται κάθε φορά! Όλες οι βασικές εφαρμογές είναι διαθέσιμες εντελώς δωρεάν (δίχως licenses), πχ κειμενογράφος, πρόγραμμα παρουσιάσεων, περιήγηση στο internet κλπ. Για τους ..αμεανόητους λάτρεις των Windows υπάρχει επίσης  η δυνατότητα να δουλέψουν σε περιβάλλον WinXP.

Από τεχνικής πλευράς προχωρήσαμε στην εγκατάσταση ενός εξυπηρετητή Ubuntu με όλο το βασικό σύνολο εφαρμογών που είναι απαραίτητες σε ένα ΣΕΠΕΗΥ (π.χ. βασικές εφαρμογές γραφείου, πολυμεσικές εφαρμογές, εφαρμογές διαδικτύου κλπ) καθώς και ένα σύνολο πιστοποιημένων εκπαιδευτικών λογισμικών και στη μετατροπή των υπαρχόντων σταθμών εργασίας είτε σε thin clients, που συνδέονται στον εξυπηρετητή και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του είτε σε fat clients που συνδέονται στον εξυπηρετητή και φορτώνουν ένα image με το λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές που απαιτούνται αξιοποιώντας τους τοπικούς τους πόρους. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μόνο ένα σημείο διαχείρισης στο ΣΕΠΕΗΥ (ο εξυπηρετητής), μειώνοντας σημαντικά το κόστος διαχείρισής του, ενώ αξιοποιείται τόσο ο παλαιωμένος εξοπλισμός που υπάρχει στα ΣΕΠΕΗΥ (ο οποίος μετατρέπεται σε thin client) όσο και ο σχετικά σύγχρονος εξοπλισμός (ο οποίος μετατρέπεται σε fat client).

Η εγκατάσταση του λειτουργικού περιβάλλοντος Ubuntu 10.04 LTSP  έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε το καινούριο Ubuntu-based δίκτυο ΗΥ να συνυπάρχει με το ήδη εγκατεστημένο Windows-based δίκτυο ΗΥ, μετατρέπωντας τον εξυπηρετητή σε διπλής εκκίνησης: είτε σε Windows Server 2003, είτε σε Ubuntu 10.04.

Friday, 07 Οκτώβριος 2022