Δημιουργία wiki

Στα πλαίσια του μαθήματος ΑΕΠΠ κατά το σχολικό έτος 2012-13, δημιουργήθηκε από την εκπαιδευτικό Χρυσανθακοπούλου Αλεξάνδρα ΠΕ19, το ακόλουθο wiki:

http://lykaepp.pbworks.com

Στον παραπάνω σύνδεσμο,μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές και όλοι οι ενδιαφερόμενοι και παρουσιάζονται ασκήσεις για το μάθημα, η εξεταστέα ύλη, καθώς παλαιότερα θέματα πανελλαδικών εξετάσεων και χρήσιμοι σύνδεσμοι.

Εξεταστέα ύλη ΑΕΠΠ 2011-12

Στο ΦΕΚ 1698/2011 ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2011?2012. Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε το απόσπασμα του ΦΕΚ που αφορά το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Από το απόσπασμα είναι φανερό ότι η εξεταστέα ύλη παραμένει όπως είχε το σχολικό έτος 2010-2012
Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2011.
1. Ανάλυση προβλήματος
1.1 Η έννοια πρόβλημα.
1.2 Κατανόηση προβλήματος.
1.3 Δομή προβλήματος.
1.4 Καθορισμός απαιτήσεων.
1.5 Κατηγορίες προβλημάτων.
1.6 Πρόβλημα και υπολογιστής.

Περισσότερα: Εξεταστέα ύλη ΑΕΠΠ 2011-12

Friday, 07 Οκτώβριος 2022