Πρόγραμμα μαθημάτων

Πρόγραμμα μαθημάτων Συνολικό

Ωράριο τηλεκπαίδευσης

1η ώρα: 8.15-8.55

2η ώρα: 9.05-9.45

3η ώρα: 10-10.40

4η ώρα: 10.55-11.35

5η ώρα: 11.45-12.25

6η ώρα: 12.30-13.10

7η ώρα: 13.15-13.50

Wednesday, 05 Οκτώβριος 2022