Αξιολόγηση προσφορών για την περιβαλλοντική εκδρομή στο ΚΠΕ Καστρίου- Άνω Δολιανά 6-9 Μαρτίου 2014

Στις 31 ιανουαρίου 2014 και ώρα 11π.μ. ανοίχτηκαν οι προσφορές και συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την τετραήμερη περιβαλλοντική εκδρομή.

Οι προσφορές που εξετάστηκαν ήταν οι εξής:

1. PELOPONNESE TRAVEL

2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ TRAVEL

3. SOULIS TRAVEL

4. GEORGADAS TRAVEL

5. RANIA TOURS

Επιλέχτηκε ομόφωνα το πρακτορείο RANIA TOURS. Όλοι οι πράκτορες ενημερώθηκαν για το αποτέλεσμα. Δεν υπήρξαν ενστάσεις. Το πρακτικό και οι προσφορές φυλάσσονται στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου.

Wednesday, 05 Οκτώβριος 2022