Προσφορές για την επίσκεψη στο Παν/μιο Πατρών 17/04/2013

Το σχολείο δέχτηκε τις ακόλουθες τρεις προσφορές:

PELOPONNESE TRAVEL : 140 ΕΥΡΩ+ 1,00 ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

ACHAIA TRAVEL UNION: 180 ΕΥΡΩ +2,60 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Β. ΣΧΟΙΝΑΣ-ΜΠΟΥΛΑΛΑΣ Ο.Ε.: 190 ΕΥΡΩ + 2,50 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΠΕΛΕΓΗ ΤΟ PELOPONNESE TRAVEL

Wednesday, 05 Οκτώβριος 2022