Συμμετοχή στο 5ο φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας

Το σχολείο μας συμμμετείχε και εφέτος στο 5ο μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας και το έργο μας που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικής βάσης βιβλιογραφικών δεδομένων παρουσιάστηκε στην Πάτρα την Παρασκευή 02 Απριλίου 2015

Σύντομη παρουσίαση 

Βάση Δεδομένων

Φωτογραφικό Υλικό

Friday, 07 Οκτώβριος 2022