Μια βιβλιοθήκη γεννιέται...

Δείτε εδώ φωτογραφίες από την δημιουργία της βιβλιοθήκης μας το σχολικό έτος 2014-15

Sunday, 05 Δεκέμβριος 2021