Ερευνητική Εργασία: Ο κοινωνικός ρόλος του φύλου: στερεότυπες αντιλήψεις για τα δύο φύλα χθες και σήμερα

Ερευνητική Εργασία: Ο κοινωνικός ρόλος του φύλου: στερεότυπες αντιλήψεις για τα δύο φύλα χθες και σήμερα. Α Λυκείου. Α τετράμηνο 2012-13 Επιβλέποντες εκπαιδευτικοί: Ελένη Γκοτσοπούλου ΠΕ02, Χρήστος Θεοδώρου ΠΕ04

Γυναίκα και Εκπαίδευση: Δείτε/κατεβάστε την εργασία εδώ

Φύλο και Επάγγελμα:Δείτε/κατεβάστε την εργασία εδώ

Φύλο και Γάμος:Δείτε/κατεβάστε την εργασία εδώ


Ερευνητική Εργασία:Μορφές Γυναικών στην Αρχαία και Νεοελληνική Γραμματεία

Ερευνητική Εργασία:Μορφές Γυναικών στην Αρχαία και Νεοελληνική Γραμματεία.Β Λυκείου. Α τετράμηνο 2012-13. Επιβλέποντες εκπαιδευτικοί: Γκοτσοπούλου Ελένη ΠΕ 02 και Δρίβας Γεώργιος ΠΕ 02.

Επιμέρους εργασίες: Ειρήνη. Δείτε/κατεβάστε εδώ

Αντιγόνη. Δείτε/κατεβάστε εδώ

Πηνελόπη.Δείτε/κατεβάστε εδώ

Βίντεο που ετοίμασαν οι μαθητές για την Πηνελόπη. Δείτε εδώ

Ερευνητική Εργασία:Έφηβοι και ελεύθερος χρόνος

Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου. Α Τετράμηνο 2012-13: Έφηβοι και Ελεύθερος Χρόνος: η ζωή των εφήβων σε αγροτική περιοχή και οι δυνατότητες αξιοποίησης του εξωσχολικού χρόνου τους. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Μπούρη Χρυσούλα και Αναστασίου Σταματία. Δείτε/κατεβάστε την εργασία εδώ

Ερευνητική Εργασία "Διαχείριση Αποβλήτων και Ανακύκλωση"

Ερευνητική εργασία β' τετραμήνου 2011-12 με τίτλο "Διαχείριση αποβλήτων και Ανακύκλωση".

Επιβλέποντες καθηγητές: Γούλα Ανδρομάχη - κλάδου ΠΕ04

> Δείτε/Κατεβάστε την αναφορά σε pdf αρχείο


Ερευνητική εργασία "Βέλτιστες τεχνικές προστασίας υπολογιστικών συστημάτων"

Ερευνητική εργασία β' τετραμήνου 2011-12 με τίτλο "Βέλτιστες τεχνικές προστασίας υπολογιστικών συστημάτων".

Επιβλέποντες καθηγητές: Κατσαούνος Νίκος - κλάδου ΠΕ19, Βούλγαρης Αλέξανδρος - κλάδου ΠΕ09

> Δείτε/Κατεβάστε την αναφορά σε pdf αρχείο

> Δείτε/Κατεβάστε την παρουσίαση των μαθητών

Friday, 07 Οκτώβριος 2022