Αξιολόγηση προσφορών για πενθήμερη εκδρομή σε Ιωάννινα και Θεσσαλονίκη

Την Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2016 συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την πενταήμερη εκδρομή της Γ Λυκείου σε Ιωάννινα και Θεσσαλονίκη από 28 Μαρτίου έως 01 Απριλίου 2016 και εξέτασε τις προσφορές των παρακάτω πρακτορείων:

1. RANIA TOURS

2. GIANNOPOULOS TOURS

3. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘ.Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Επελέγη ομόφωνα το πρακτορείο RANIA TOURS έχοντας την πλέον συμφέρουσα προσφορά από αποψη τιμής και παρεχόμενων υπηρεσιών. Το πρακτικό αξιολόγησης βρίσκεται στο γραφείο του διευθυντή του Λυκείου