Αξιολόγηση προσφορών για 5ημερη εκδρομή στην Δυτική Μακεδονία

Την Πέμπτη 19/02/2015, συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών και εξέτασε τις προσφορές που δέχτηκε το σχολείο μας για ην πενθήμερη κδρομή που θα πραγματοποιηθεί στη Δυτική Μακεδονία από 30/03/2015 έως 03/04/2015 από τα παρακάτω πρακτορεία:

1. PELOPONNESE TRAVEL

2. RANIA TOURS

3. FAMOUS SOTIRIOU TRAVEL

Επιλέχτηκε η οικονομικότερη προσφορά του πρακτορείου PELOPONNESE TRAVEL αφού πρώτα τα άλλα δύο πρακτορεία ενημερώθηκαν ηλεκτρονικά και δόθηκε η δυνατότητα παράτασης λίγων ωρών ώστε να αποστείλουν στοιχεία για να είναι απολύτως συγκρίσιμες οι προσφορές.