Επιλογή πρακτορείου για την μετακίνηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών στις 05/03/2015

Για την μετακίνηση του σχολείου μας στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου  Πατρών, υπήρξαν οι παρακάτω τρεις προσφορές:

1. Achaia Travel Union LTD   200,00 ΕΥΡΩ

2. Rania Tours                    196,00 ΕΥΡΩ

3. Peloponnes Travel           170,10 ΕΥΡΩ

Επιλέχτηκε το πρακτορείο Peloponnes Travel έχοντας την πλέον συμφέρουσα τιμή.