Εορτασμός της ημέρας κατά της σχολικής βίας

Στα πλαίσια της πανελλήνιας ημέρας κατά της σχολικής βίας την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013, οι μαθητές παρακολούθησαν ταινία, ευαισθητοποιούμενοι έτσι στο θέμα, ενώ δημιούργησαν και αφίσες που αναρτήθηκαν στο σχολείο γράφοντας τα δικά τους μηνύματα