Η τέχνη ως αφορμή...για τέχνη!

Πολιτιστικό πρόγραμμα 2018-2019