Παρουσίαση πολιτιστικών προγραμμάτων στο ΜΕΤ

Δείτε  τη συμμετοχή του σχολείου μας στους παρακάτω δύο συνδέσμους

http://prezi.com/dn01twnrqxs3/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


https://www.dropbox.com/s/l1ff4bv9ubida6z/%CE%93%CE%95%CE%9B%20%CE%9B%CE%91%CE%A0%CE%A0%CE%91.wmv