Πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) 2022

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων