Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2022

Δελτίο Τύπου Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων 2022
ΕΞΕ – 68632 – 2022 – Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2022