Γενικές οδηγίες, δικαιολογητικά, πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων για εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ 2021-2022

Έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ.