Τρόπος διεξαγωγής γραπτών ή προφορικών εξετάσεων και εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19.

ΦΕΚ 2363/3.6.2021