Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

– Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών Στρατιωτικών Σχολών


– Προκήρυξη για εισαγωγή ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2021_ΑΔΑ ΨΞΡΤ6-ΧΩΠ