Σχολικός Κανονισμός- Χρήσιμη νομοθεσία για μαθητές-γονείς

Δείτε το σχολικό κανονισμό που προέκυψε μετά από διαβούλευση με τα μέλη της σχολικής κοινότητας

Δείτε την νομοθεσία για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών