Καθήκοντα εφημερευόντων εκπαιδευτικών και υπευθύνων τμημάτων

Δείτε εδώ τα καθήκοντα εφημερευόντων εκπαιδευτικών και εδώ τα καθήκοντα υπευθύνων τμημάτων