Χρήσιμοι σύνδεσμοι για μαθήματα και επιμόρφωση

1.ΕΚΦΕ ΑΙΓΙΟΥ (για εκπαιδευτικούς  ΠΕ04)

2. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

3. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

4. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

5. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

6. ΤΠΕ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ

7. e-yliko

8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

9. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ